UTC+09:00,2019년 11월 19일 화요일
|
简体中文
|
 • 市值

 • 6170

  币种

 • 554

  交易所

 • 全球交易量24h

 • 46.6%

  BTC占比

 • Hotbit

  Stock

 • 24 H成交额

 • 支持币种

  286

 • 支持交易对

  539

전문가를 타깃으로 한 중국계 암호화폐 거래소다. BTC, LTC, ETH 기반의 거래 서비스를 제공한다.
支持交易对 价格
24h涨跌幅
24h成交额

-1.90%

+0.1%

-4.14%

-8.04%

-2.97%

-3.98%

-4.62%

-3.35%

-2.48%

-6.99%

-9.25%

+0.9%

+0.7%

-2.93%

-1.47%

-8.55%

-3.21%

-4.50%

-5.25%

-12.73%

-13.52%

-14.06%

-1.76%

-5.88%

-0.98%

-15.89%

-1.35%

-7.87%

+22.8%

+1.9%