UTC+09:00,2019년 06월 16일 일요일
|
한국어
|
 • 시가총액

 • 5431

  코인

 • 492

  거래소

 • 글로벌 거래량(24h)

 • 39.8%

  BTC 비율

 • TOPBTC

  OTCStock

 • 24h거래량순위

 • 코인지원

  36

 • 지원거래쌍

  41

중국계 암호화폐 거래소 DABTC가 당국의 방침에 따라 거래 서비스를 종류한 뒤 2017년 10월 11일 TOPBTC와 서비스 합병을 진행, 오세아니아 지역 암호화폐 거래소 TOPBTC에 흡수된 것으로 알려졌다.
지원거래쌍 가격
24h변동폭
24h거래량순위

-8.04%

-5.63%

-7.51%

-4.98%

-8.63%

-4.41%

-6.40%

-26.01%

-66.38%

-8.64%

-16.41%

+2.9%

-20.65%

-6.42%

-17.48%

+2.9%

-6.10%

-6.47%

-7.27%

-15.60%

+1.5%

-4.53%

-0.37%

+2.5%

-1.89%

-6.10%

+16.2%

-8.17%

+13.0%

-9.37%

 • 1
 • 2