UTC+09:00,2019년 08월 26일 월요일
|
한국어
|
 • 시가총액

 • 5872

  코인

 • 512

  거래소

 • 글로벌 거래량(24h)

 • 26.8%

  BTC 비율

 • TOPBTC

  OTCStock

 • 24h거래량순위

 • 코인지원

  36

 • 지원거래쌍

  41

중국계 암호화폐 거래소 DABTC가 당국의 방침에 따라 거래 서비스를 종류한 뒤 2017년 10월 11일 TOPBTC와 서비스 합병을 진행, 오세아니아 지역 암호화폐 거래소 TOPBTC에 흡수된 것으로 알려졌다.
지원거래쌍 가격
24h변동폭
24h거래량순위

+6.9%

+4.4%

+6.9%

+4.2%

+2.1%

+6.1%

-14.86%

+2.5%

-2.73%

+6.6%

+25.3%

+0.3%

+28.7%

+9.6%

+6.6%

-12.27%

-2.67%

+7.0%

+4.8%

+2.3%

+6.6%

-6.61%

+6.4%

-9.15%

-0.77%

+4.7%

+5.1%

+1.1%

+7.8%

+6.9%

 • 1
 • 2